Izerskie Wioski

 

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki powstało wiosną 2009, wpis do KRS uzyskało we wrześniu 2009. Pomysłodawcą byli aktywni mieszkańcy wsi. Celem powstania Stowarzyszenia było dążenie do integracji, wkład w zmianę wizerunku wsi z nudnej, zaniedbanej na nowoczesną wieś ze świadomymi swoich praw i obowiązków mieszkańcami, promocja wsi oraz zdobywanie środków unijnych na rozwój wsi.
Stowarzyszenie założyli ludzie, którzy aktywnie uczestniczyli w rozwoju wsi od kilku lat. W dorobku było wiele inicjatyw podejmowanych wspólnie z organizacjami wiejskimi: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna z Proszówki. Należały do nich coroczny udział w Święcie Ludowym, organizacja dożynek, warsztaty wielkanocne – malowania pisanek wielkanocnych dla mieszkańców wsi prowadzone przez najstarszych mieszkańców, wspólne malowanie remizy strażackiej, powołanie corocznej imprezy integracyjnej „Biesiada Integracyjno-Wielopokoleniowa”. Stowarzyszenie liczy ok. 30 członków. Różnorodność wiekowa, doświadczeń, zainteresowań, miejsc pracy i wykształcenia pozwala nam szeroko patrzeń na problemy naszej wsi. Dokładamy wszelkich starań, aby promować naszą małą ojczyznę. Formalne zawiązanie Stowarzyszenia ułatwia nam bardzo pozyskiwania środków zewnętrznych na ten cel. Staramy się ciągle poszerzać naszą wiedzę w zakresie pisania wniosków o fundusze unijne, zdobywania nowych doświadczeń i partnerów przy organizacji wszelkich przedsięwzięć na terenie Proszówki. Od początku istnienia udało nam się zrealizować szereg dużych i małych inicjatyw, z których jesteśmy bardzo dumni.

Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
Proszówka 70
59-620 Gryfów Śl.
stowarzyszenie@proszowka.pl
www.proszowka.pl
Facebook /Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki/
Prezes- Agnieszka August

Stowarzyszenie ,,Wiemy Czego Chcemy”

Stowarzyszenie ,,Wiemy czego chcemy” powstało w 2009 roku. Działa na rzecz rozwoju wsi Radoniów i okolic. Stowarzyszenie to powstało jako naturalna kontynuacja społecznych działań na rzecz mieszkańców wsi. Pierwszym działaniem stowarzyszenia były starania o odbudowanie świetlicy wiejskiej i zrobienie wiaty w celu możliwości organizacji spotkań mieszkańców. Dzięki pomocy przedsiębiorców udało postawić się wiatę, która została uroczyście otwarta podczas cyklicznego festynu ,,Dzień Sąsiada”.

W ciągu 5 lat działania, stowarzyszenie aplikowało kilkakrotnie w konkursach o dofinansowanie unijne. W 2010 roku zrealizowano projekt szkoleniowy w ramach POKL. Dzięki temu zostało przeszkolonych 30 osób z florystyki, ceramiki i frywolitki. W 2012 roku w ramach FIO stowarzyszenie zrealizowało projekt ,,Wen di i asertywność – dwa wymiary kobiecej siły”. W projekcie wzięło udział 12 kobiet i 12 dziewczynek.

Co roku wraz z Radą Sołecką stowarzyszenie organizuje ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, zabawy Mikołajkowe, imprezy gminne i wiejskie. Stowarzyszenie pozyskuje również środki w ramach programu Inicjatywy Lokalnej.

Stowarzyszenie ,,Wiemy czego chcemy”
Radoniów 2
59-623 Lubomierz
hensto@poczta.onet.pl
www.facebook.com/radoniow/info
Prezes Henryka Socha – Zawadzka


Stowarzyszenie Wiejskie ,,Wspólnie w Przyszłość”

Stowarzyszenie Wiejskie ,,Wspólnie w przyszłość” powstało w 2010 roku z inicjatywy mieszkańców tejże miejscowości. Głównymi celami stowarzyszenia są: budowa otwartego społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju wsi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wyrównywanie szans i przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców wsi, podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej na obszarach wiejskich, popularyzacja idei rolnictwa ekologicznego oraz pozarolniczych form działalności na wsi, rozbudzanie tożsamości regionalnej i wspieranie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, wspieranie edukacji na terenach wiejskich, podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno – kulturalnych i artystycznych oraz promocja i organizacja wolontariatu.

Do tej pory stowarzyszenie korzysta ze środków w ramach Inicjatywy Odnowy Wsi Dolnośląskiej, organizuje imprezę z okazji Nocy Świętojańskiej, zlot pojazdów PRL, marsz Nordic Walking oraz warsztaty rękodzieła.

Stowarzyszenie otrzymało kilka nagród: w konkursie ,,Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” w 2012 roku zajęli II miejsce, natomiast w 2013 roku I miejsce. W konkursie ,,Najpiękniejsza wieś dolnośląska – najlepszy start” stowarzyszenie otrzymało III nagrodę w 2013roku.

Stowarzyszenie Wiejskie ,,Wspólnie w przyszłość”
Mikułowa 42
59-975 Mikułowa
marczykanna@wp.pl
www.facebook.com/ Stowarzyszenie-Wiejskie-Wspolnie-w-przyszlosc-Mikulowa/
Prezes – Bożena Piątek
Viceprezes – Anna Marczyk

Stowarzyszenie Pławna

Stowarzyszenie Pławna powstało z inicjatywy mieszkańców w sierpniu 2011 roku. Od tego czasu członkowie stowarzyszenia biorą aktywny udział w życiu wsi, ale i całego regionu. Tradycją stało się coroczne sprzątanie wsi oraz Piknik Rodzinny organizowany zawsze w pierwszą sobotę lipca. Stowarzyszenie angażuje się w promocję zdrowej i ekologicznej żywności oraz produktu lokalnego takiego jak chleby żytnie na zakwasie czy gołąbki krużewnickie. W tym roku stowarzyszenie było współorganizatorem powstałego po raz pierwszy Miasteczka Rękodzielników i Twórców Pogórza Izerskiego podczas Festiwalu Filków Komediowych w Lubomierzu.

Jednym z wielu celi stowarzyszenia jest pomoc mieszkańcom będących w trudnej życiowej sytuacji. Dzięki pozyskiwanym darom od dalszych i bliższych ,,sponsorów” członkowie stowarzyszeni umilają dzieciom i ich rodzinom święta Bożego Narodzenia

Stowarzyszenie Pławna
Pławna Górna 48
59-623 Lubomierz
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pławna

Fundacja Wspomagająca Rozwój Wsi Dolnośląskiej Izerskie Skarby

Fundacja została założona w 2014 roku. Jednak osoby wchodzące w skład zarządu zaangażowane są w rozwój wsi Nagórza już od 2013 roku. Ich dotychczasowe działania to:

  • wyposażenie sołectwa w stoły i ławki w ramach Inicjatywny Lokalnej UGiM Lwówek Śląski,
  • remont przystanku autobusowego, realizacja projektu
  • projekt ,,Na-górze” – cykl warsztatów realizowanych w ramach FIO 2014 we współpracy ze stowarzyszeniem sołtysów gminy Lwówek Śląski ,,Nasz wieś”
  • budowa miejsca postojowego w centrum wsi dla mieszkańców i turystów w ramach Inicjatywy Lokalnej UGiM Lwówek Śląski
  • wyposażenie miejsca postojowego w tablicę informacyjną,
  • przystąpienie sołectwa Nagórze do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej

 

Fundacja Wspomagająca Rozwój Wsi Dolnośląskiej ,,Izerskie Skarby”
Nagórze 24
59-600 Lwówek Śląski
izerskie.skarby@onet.pl
Tel. 757133306
Prezes – Zofia Fryst

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Olszyny

Stowarzyszenie to zawiązało się w 2011 roku. Członkowie stowarzyszenia brali udział w wielu szkoleniach rozwijających kompetencje liderskie, grupowe, rozwój stowarzyszenia, edukacji ekologicznej, edukacji małego dziecka i inne. Podejmują działania integrujące lokalną społeczność (mecze towarzyskie, wykłady o historii Olszyny, organizacja Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Mikołajki, Wakacyjny Klub Dziecka, konkurs Pies mój Przyjaciel). Stowarzyszenie wykonało tablicę powitalną na Olszynie Dolnej. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją J.A. Komeńskiego z Warszawy z zakresu działań związanych z edukacją małych dzieci na wsiach (tworzenie grup zabawowych). Stowarzyszenie współpracuje również z Instytutem Małego Dziecka w Poznaniu im. Astrid Lindgren w Poznaniu oraz jest członkiem PREMD (Partnerstwo na Rzecz Edukacji i Rozwoju Małych Dzieci). Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 na utworzenie miejsc przyjaznych dla rodzin z dziećmi. Obecnie zostało utworzonych 6 grup zabawowych na terenie gminy Olszyna.

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Olszyny
Olszyna Dolna 20
59-830 Olszyna
swro.olszynadolna@gmail.com
www.facebook.com/StowarzyszenieWspierajaceRozwojOlszyny/
Prezes – Karina Animucka

 

Stowarzyszenie Maltanowo

Stowarzyszenie Maltanowo powstało w pierwszym kwartale 2009 roku.
Organizacja posiada własne logo oraz charakterystyczne stroje. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim: podnoszenie poziomu zawodowego i kulturalnego społeczności wiejskiej, aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego, działanie na rzecz rozwoju różnych form przedsiębiorczości na wsi, dbałość o zachowanie kultury materialnej i niematerialnej, propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Ważne jest także przywrócenie świadomości o pochodzeniu agatów oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej. Wszystkie cele mają więc za zadanie poprawienie standardu , wartości i jakości życia ludności wiejskiej w Płóczkach Górnych.
W 2009 roku stowarzyszenie wydało broszurę z tłem historycznym wsi. Obecnie promuje wieś w wielu regionach Polski i za granicą. Organizacja uczestniczy w wielu imprezach (Lwóweckie Lato Agatowe, kiermasze świąteczne itp.)sama jest organizatorem w Płóczkach Górnych Dożynek, Andrzejek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Wigilii Wiejskiej itp.

Stowarzyszenie Maltanowo
Płóczki Górne 78
59-600 Lwówek Śląski
www.facebook.com/StowarzyszenieMaltanowo/

Stowarzyszenie Maltanowo

Stowarzyszenie Maltanowo