WYDARZENIA

21.11.2015r.

W ramach wdrażania oferty przedsiębiorczości społecznej Stowarzyszenie z Wsi tematycznej „Cisowa Kraina” prowadziły zajęcia dla dzieci. podczas zajęć dzieci miały za zadanie odnalezienie skarbu mając za wskazówkę opowiadanie, dzięki któremu pokonywali szlak i na odnajdywały kolejne wskazówki. Odnaleziony skarb pozwolił dzieciom na przygotowanie kartek z Pozdrowieniami z Cisowej Krainy.

DSC03715  DSC03732 DSC03733

21.11.2015r.

W ramach działania stowarzyszenia dzielą się dobrymi praktykami z innymi wioskami Pogórza Izerskiego Wioska tematyczna z Chrośnicy „Wioska Barwnych Wątków” zorganizowała pobyt w Wiosce dla przedstawicieli wszystkich wiosek tematycznych uczestniczących w projekcie. Uczestnicy wybrali się w wyprawę odkrywców barwnego świata tkanin.

DSC03825  DSC03848

DSC03838     DSC03836

Miesiąc listopad był bardzo pracowity dla naszych uczestników projektu „Izerski model przedsiębiorczości społecznej jako metoda rozwoju stowarzyszeń i wsi tematycznych”. W ramach projektu wsie tematyczne rozwijały swoje umiejętności w prowadzeniu zajęć dla dzieci. Każda z wsi przeprowadziła po  2  zajęcia edukacyjne dla dzieci. Podczas warsztatów uczestnicy uczestniczyli w różnorakich grach terenowych, stworzyły własnymi rączkami rękodzieła.

13.11.2015r.

W ramach wdrażania oferty przedsiębiorczości społecznej Stowarzyszenie z Wsi tematycznej „Wioska na Stole” prowadziły zajęcia dla dzieci. podczas zajęć dzieci miały za zadanie wykonać zdobienia metodą Decoupage. Przeprowadzono wspólne zabawy ruchowe oraz ze znajomości historii miejscowości, a w szczególności informacji dotyczących dziejów powstania historycznego stołu.                                         DSC01923 DSC01924 DSC01927 DSC01930 DSC01931 DSC01934 DSC01940 DSC01941 DSC01942

24.10.2015r.

W ramach działania stowarzyszenia dzielą się dobrymi praktykami z innymi wioskami Pogórza Izerskiego Wioska tematyczna z Proszówki „Wioska Gryfa” zorganizowała pobyt w Wiosce Gryfa dla przedstawicieli wszystkich wiosek tematycznych uczestniczących w projekcie. Uczestnicy wybrali się w wyprawę odkrywców na Kapliczkę Leopolda z wizytą u alpak, zagrali w kręgle Gryfa, jajo Gryfa i kaligrafowali gryfimpiórem.

1         2      4      3

09.07.2014r.

W środę w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim odbyło się seminarium wraz z debatą inaugurującą projekt. W debacie udział wzięło 40 osób. Spotkanie poprowadziło dwóch wykładowców i 1 moderator. W trakcie wydarzenia została również uruchomiona rekrutacja dla stowarzyszeń. Podczas seminarium zaprezentowane zostały informację na temat realizowanego projektu. Wykładowcy przedstawili także istotę powstawania wiosek tematycznych i zasady ich tworzenia. Podczas spotkania również partner projektu Gospodarstwo Agroturystyczne Henryka Socha-Zawadzka przedstawiła w jaki sposób ona prowadzi działalność odpłatna w stowarzyszeniu „Wiemy Czego Chcemy” w którym jest Prezesem organizując warsztaty dla dzieci z lepienia glinie, malowania i wypalania ceramiki, pieczeniu chleba, a także ofertę dla dorosłych, która dotyczyła obsługi wizyt studyjnych. Stowarzyszenia pracowały w grupach z udziałem moderatorów w celu przybliżenia projektu, zadań które będą realizowane przez wieś tematyczną. Do udziału w projekcie zgłosiło się 11 Stowarzyszeń z których musieliśmy wybrać tylko 6.