W dniach od 6-8 listopada 2015r. w ramach projektu „Izerski model przedsiębiorczości społecznej jako metoda rozwoju stowarzyszeń i wsi tematycznych” w Agroturystyce ” U Haneczki ” w Barcinku odbyły się warsztaty dla      16 – stu osób ze stowarzyszeń  objętych projektem.

Zajęcia podzielone były na 3 moduły:

  1. ewaluacja prac wdrożeniowych w wioskach, ocena stopnia wdrożenia strategii przedsiębiorczości społecznej, ocena wizerunku wsi w przestrzeni publicznej, ewaluacja zajęć w szkołach, ocena promocji
  2. promocja ofert w regionie i na Dolnym Śląsku (jak promować się skutecznie, promocja poprzez wykorzystanie stron wiosek, gmin, LGD Partnerstwo Izerskie, wykorzystanie mediów społecznościowych, wspólne projektowanie broszury-oferty szlak Izerskich wiosek tematycznych, projektowanie potykaczy użytecznych podczas kiermaszy i imprez
  3. podnoszenie umiejętności prezentowania ofert
  4. wprowadzenie zakresu współpracy sieciowe

Rezultatami warsztatów są: projekt wspólnej broszury z ofertami wsi, koncepcje potykaczy, opracowany zakres współpracy sieciowej uzgodniony ze stowarzyszeniami do wdrożenia

 

Post Navigation