SZKOLENIE ANIMATORÓW

W ramach realizacji projektu ,,Przedsiębiorczość społeczna na szlaku izerskich wiosek tematycznych” 14-15 listopada 2014 r. odbyło się szkolenie przygotowujące animatorów ofert tematycznych wsi do prowadzenia zajęć na ternie miejscowości. Szkolenie odbyło się w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,u Haneczki” w Barcinku, gdzie uczestnicy mieli mnóstwo miejsca do przeprowadzenia praktycznych zajęć. Szkolenie prowadzone było przez Panią Małgorzatę Bochyńską z Fundacji Ekologicznej ,,Zielona Akcja”.

Szkolenie to miało na celu:

– poznanie procesu animowania i promocji oferty wsi tematycznej

– przygotowanie uczestników do prezentowania zasobów swojej miejscowości w nowej i atrakcyjnej formie.

Głównymi tematami poruszanymi na zajęciach było:

  • Tworzenie scenariuszy zajęć dla dzieci i dorosłych:

– jakie zajęcia mogę poprowadzić w swojej miejscowości? – analiza zasobów miejscowości/gospodarstw/umiejętności własnych

– podstawowe zasady konstruowania zajęć

– budowanie scenariusza zajęć terenowych (temat zajęć, cele, czas trwania, metody prowadzenia, potrzebne pomoce i materiały, program)

  • Gry i zabawy:

– gry i zabawy integracyjne

– gry i zabawy zespołowe w oparciu o zasoby miejscowości

– zajęcia przyrodnicze

  • Promocja i wizerunek miejscowości

Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom zdobyć przydatną wiedzę, nowe doświadczenia, odkryć ciekawe możliwości prezentowania własnej miejscowości, tworzyć oferty wsi w oparciu o nowe sposoby promocji.

W szkoleniu wzięły udział:

– Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki, Stowarzyszenie Wiemy Czego Chcemy, Stowarzyszenie Wiejskie Wspólnie w Przyszłość, Stowarzyszenie Pławna, Fundacja Wspomagająca Rozwój Wsi Dolnośląskiej Izerskie Skarby, Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Olszyny oraz Stowarzyszenie Maltanowo.

Warsztaty wyjazdowe w Spytkowie 18.10.2014

W sobotę 18.10 przedstawiciele siedmiu miejscowości z terenu LGD Partnerstwo Izerskie odwiedziło Spytków – Wioskę Czarów i Magii w celu zapoznania się z funkcjonowaniem wioski tematycznej. Proszówka, Mikułowa, Radoniów, Pławna Dolna, Nagórzem, Olszyna i Płóczki Górne od lat pracują nad swoimi ofertami wsi tematycznych. Uczestnicy wizyty dowiedzieli się o historii tworzenia Wioski Czarów i Magii oraz wzięli aktywny udział w warsztatach artystycznych. Wyjazd studyjny finansowany został ze środków FIO w ramach projektu realizowanego przez LGD Partnerstwo Izerskie.

Warsztaty w Proszówce 28.10.2014

Warsztaty w Mikułowej 07.10.2014

Warsztaty w Radoniowie 26.09.2014

 

 

Partnerstwo Izerskie

Post Navigation